YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin, "Üniversitenin mevcut finansal yapısıyla faaliyet gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılayamadığı, bu nedenle ödeme güçlüğü çektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca yatırım maksadıyla ve cari giderlerini karşılamak üzere İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından kullanılan banka kredilerinin ödenemediği ve bankalarca alacaklarının tahsili amacıyla yasal takiplerin başlatıldığı tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde: 

İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik bazı iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

1) Yükseköğretim Denetleme Kurulunun 2015-2019 yılları (4 yıl) olağan denetim raporlarında, İstanbul Şehir Üniversitesinin mali kırılganlığı tespit edilerek uyarma ve düzeltme önlemi uygulanmıştır.

2) İstanbul Şehir Üniversitesi, 2014 yılından itibaren kendisine Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından bedelsiz devredilen İstanbul/Kartal/Orhantepe Mahallesi’nde (Dragos) 8 ayrı parseldeki taşınmazı teminat göstermek suretiyle kredi kullanmaya başlamış; teminat konusu bir taşınmazın devrine ilişkin işlemin iptali için açılan dava sonucunda Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine Türkiye Halk Bankası tahsis etmiş olduğu kredilerin teminatsız kalma riskiyle karşı karşıya kaldığından bahisle alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri başlattığını Yükseköğretim Kuruluna bildirmiştir.

3) Bu tarihten itibaren yazılı ve şifahi olarak İstanbul Şehir Üniversitesi ile müteaddit defalar iletişime geçilmiş ve eğitim-öğretimin bu durum dolayısıyla aksatılmaması için yapılan planlamaların Başkanlığımıza bildirilmesi istenmiştir.

4) İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünün 12.12.2019 tarihli yazısında; üniversitelerinde çalışmakta olan akademik ve idari personelin ekim ve kasım ayı maaşlarının ödenemediği, en düşük ücret alan personelden başlanarak ancak cüzi bir ödeme yapılabildiği; burslu öğrencilerin kasım ayı burslarının yatırılamadığı, aralık ayında da burs ödemesi yapılamayacağı; üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan altyapı imkânlarına ilişkin ödemelerde aksamalar oluştuğu, bu bağlamda elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarının ödenemediği; ayrıca ödeme tarihleri geçen borçlar nedeniyle fiili haciz işlemlerinin başlatıldığı; mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiştir.

5) Yükseköğretim Kurulu bütün bu süreç içerisinde üniversite yetkililerine, yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bütün imkânları ve yolları kullanmaları beklentisini birçok kez iletmiştir. Aradan geçen sürede sorunun çözümü bağlamında beklentiler ne yazık ki gerçekleşmemiştir. 19.12.2019 tarihinde YÖK Genel Kurulunda, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden alınan bilgiler ışığında üniversitenin içinde bulunduğu durumu, Denetleme Kurulunun 17.12.2019 tarihli inceleme raporu ve 18.12.2019 tarihli kararı ile birlikte değerlendirilmiş; üniversitenin içinde bulunduğu malî durumun, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyecek hâle getirdiği ve öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin mağduriyetlerini artıracağı tespitiyle öğrencilerin telafisi güç sıkıntılar yaşamaması için ilgili mevzuat gereği "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devredilmesine” karar verilmiştir.

6) Faaliyet izninin geçici durdurulması kararı ile birlikte kanun gereği İstanbul Şehir Üniversitesinin mütevelli heyeti sıfatıyla Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu görevlendirilmiştir. 

Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması tarihinden itibaren finansal durumunun tespiti amacıyla bağımsız denetim raporu hazırlatılmıştır. Gerek Yükseköğretim Denetleme Kurulunun yıllık olağan raporlarında ve gerekse garantör üniversite tarafından yaptırılan özel amaçlı denetim raporunda üniversitenin mevcut finansal yapısıyla faaliyet gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılayamadığı; bu nedenle ödeme güçlüğü çektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca yatırım maksadıyla ve cari giderlerini karşılamak üzere İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından kullanılan banka kredilerinin ödenemediği ve bankalarca alacaklarının tahsili amacıyla yasal takiplerin başlatıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine garantör üniversite tarafından, İstanbul Şehir Üniversitesinin nakit ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması için Kurucu Vakıf (Bilim ve Sanat Vakfı) Kayyum Heyetine 22 Nisan 2020 tarihli bir yazı ile bilgi verilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.

7) Marmara Üniversitesi, 19.12.2019 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamı için göreve başlamış ve üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı 30.06.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatmadan yürütülmesini garantör üniversite olarak sağlamıştır. Garantör üniversite göreve geldikten sonra üniversitenin banka hesaplarındaki tedbirler kanun gereği kaldırılmış, üniversitenin nakdi değerleri eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamı ve öğretim elemanlarının maaşları dahil cari harcamaların karşılanması için kullanılmıştır.

8) Yükseköğretim Kurulunun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda; İstanbul Şehir Üniversitesinin finansal açıklarını karşılama kabiliyetinin bulunmadığına ve mevcut mal varlığı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine dair resmî raporlardaki tespitlere binaen; 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 11/14 fıkrası gereği İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

9) Faaliyet izninin kaldırılmasından sonra Yükseköğretim Kurulunun aldığı karar gereği İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrenciler Marmara Üniversitesine aktarılmıştır. Hazineye intikal eden Dragos Yerleşkesindeki ilgili parsel Marmara Üniversitesine verilmiş ve bu yerleşke Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi ismiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine hali hazırda devam etmektedir''ifadeleri kullanıldı.

21.01.2023 (Haber Merkezi)