GAÜN’de önemli panel!

GAÜN’de önemli panel!

  Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan, GAÜN Hukuk Fakültesi ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı “7. Yargı Paketinin Değerlendirilmesi” paneli başarıyla gerçekleştirildi.

Online ortamda düzenlenen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun oturum başkanı olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Aysun Beydola, Uzman Arabulucu Avukat Ayşe Dilek Ergüler, GAÜN Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Tayfun Ercan, Doç. Dr. Ahmet Bozdağ ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erdoğan ise panelist olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, konunun güncelliğine ve panelistlerin sunum konularının önemine vurgu yaparak 4 ana başlıkta değerlendirmelerini aktarmak üzere etkinliğe katılan panelistlere ve oturum başkanı Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun’a teşekkürlerini iletti. 

Oturum başkanı olarak söz alan Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun öncelikle Gaziantep’e ve Gaziantep Üniversitesi ailesine deprem sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti. Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, paneli hazırlayan GAÜN Hukuk Fakültesine ve sunum yapacak panelistlere teşekkürlerini bildirdi.

Panelin ilk bölümünde, 7. Yargı Paketi kapsamında İcra İflas Hukuku alanındaki değişiklikleri irdelemek üzere konuşan Dr. Öğr. Üyesi Aysun Beydola; “Konutta Haciz Uygulanması” ile “Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczinin Kapsamına Getirilen Sınırlandırmalar” konuları üzerinde durdu. İkinci bölümde Ticaret Hukuku alanındaki değişiklikleri ele alan Doç. Dr. Tayfun Ercan; “Basit Yargılama Usulündeki Parasal Sınırın Artırılması” ile “Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczinin Kapsamına Getirilen Sınırlandırmalar” konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerini paylaştı. Üçüncü bölümde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanındaki değişiklikler hakkında; “Türk Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler” , “İnfaz Kanununda Yapılan Değişiklikler” ve “Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler” başlıkları çerçevesinde Doç. Dr. Ahmet Bozdağ görüşlerini dile getirdi. Panelin 4. bölümünde Arabuluculuk alanındaki değişiklikler hususunda; “Arabuluculuk Alanındaki Değişikliklerin Uygulamaya Etkileri” konu başlığı çerçevesinde Uzman Arabulucu Avukat Ayşe Dilek Ergüler tarafından, “Arabuluculuk Alanında Yapılan Değişikliklerin Alman Hukuku ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi” konusunda ise Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erdoğan tarafından açıklamalar yapıldı.BÜLTEN

28.03.2023 (Haber Merkezi)