GAÜN’de Hadis Paneli

GAÜN’de Hadis Paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesinin organizasyonunda, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTU) ile Özgür Halep Üniversitesinin katılımıyla ‘Günümüzde Hadis-i Nebeviyi Anlamak’ konulu panel düzenledi.

 Panelde konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Recep Aslan, İnsanlığa rahmet olarak gönderilmiş olan Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerîm’de insanlığa örnek ve model olarak takdim edildiğini ifade ederek, “Sünnetin genel maksatları, İslâm’ın genel maksatlarıdır. Dinin, canın, neslin, malın ve aklın korunması ilkeleri hadisler için de geçerlidir. İçinde yaşadığımız evrenin korunması en temel ilkedir. Çevreyi korumak, tarımı, kültürü, nesilleri korumak dinin temel gayesidir. Kolaylık, rahmet, barış, adalet, zorluğu gidermek, fıtrata uygunluk hadis/sünnetin temel maksatlarıdır. Hadisleri makasıd doğrultusunda anlamak, aynı zamanda pek çok açıdan Hz. Peygamber’in mesajını çağlara taşımanın yoludur” diye konuştu.

 Hadis ilimlerinin biçim kazanmasında İslam düşüncesine katkı sağlayan fırkaların etkisinin inkâr edilemez olduğunu vurgulayan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Adil Öztekin ise  “Bu ilimlerin tarihi şartlardan ve tartışmalardan bağımsız bir şekilde oluştuğunu zannetmek büyük bir yanılgıdır. Mevcut yapısıyla hadis ilimleri, İslam geleneğinin tamamını temsil etmemektedir. Bu ilimlerin ehl-i hadis çizgisinin değerli bir ürün olduğu ancak geleneğimizin içerisinde farklı yaklaşımların da bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bize düşen bu zengin mirastan istifade edip farklı alternatif ve metodolojiler ortaya koymaktır” dedi. 

Etkinlikte ayrıca Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTU) İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sait MECİDOĞLU ‘Hadisin Kur’ân’la Çelişmesi İddiası Üzerine - Mucize Hadisleri Örneği-’, GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah LABABİDİ ‘Günümüzde Konulu Hadis Çalışmalarının Önemi ve Gerekliliği’ konularıyla panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Program, GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ünverdi’nin katılımcılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

8.12.2023 (Haber Merkezi)